Lagendijk et al., 2017 - Live imaging molecular changes in junctional tension upon VE-cadherin in zebrafish. Nature communications   8:1402 Full text @ Nat. Commun.
Morpholino List (3 Records)
Target Reagent
kdr MO1-kdr
kdrl MO4-kdrl
tnnt2a MO1-tnnt2a