ZFIN ID: ZDB-ALT-161003-15551
Genomic Feature: sa37088
Synonyms:
Affected Genomic Regions: tprb (1)
Type: Point Mutation
Protocol: adult males treated with ENU
Lab Of Origin: Stemple Lab
Location: Chr 20: 34063891 (GRCz11) (1) Details
Sequence:
Current Sources: European Zebrafish Resource Center (EZRC)    (order this)
Zebrafish International Resource Center (ZIRC)    (order this)
MUTATION DETAILS
DNA/cDNA Change: T>C (1)
Transcript Consequence: Splice Site (1)
FLANKING SEQUENCE (GENOMIC)
CTCACTAAGGTCTCTGAGCGCCACTAGGAGTCGCTGGTTCTGCTGCTGCAGCTCTTCAACGCTACGGAAAGTGACCAGGTGCTGAGAAATAACCTCCGATGTGCTGCTCACATCTGCCGAACCCACATCATCATCCTCCCGCATAACATGGTTACCACGTGCTTCCTCCAGCTCAACGAGAAGAACTCGCACCTGAGATTACAATGTTAAAATTATTGTAACTTAGATCTTTTTTTTTTTTTTTTTGCTCTGGCATGAAACACTGATCGCAAAGTTGTGCCTCCAGGCCTCACCTGTTGAGCCATGTCAGCCAGCTGAACCTCAAACCTCTGGTTATCTCTTTCCAAAACTGATGCACGCTTGTTGCTTTCATCCGATTCTTTTTGCAAGCGATGTACCTCCTGAAAAGTACCAAAAAATACACAATTGTAGATTTGGTTTTATAAATATAAAAAGTAATCATCTGGTAATGTGACATGTAATAAAACTTTTCAATTCTC
A/G
CCGTGACAGCTTGCTCTAATTTAGCAGAGAGACTGGAAACTGATTTCTGCATGCGCTCGTACTCTTCTCTCTGTCTTTTCAGTATAGGAGCCTTTGCTTCCATTTCCTGCACAATGTCATCCAGGTACTTGTGCAGTCGCTTGTTCTCGAGTTTTTCACGCTGTAAATGCTCTTGGGTCTCAACGTATGCGGTATAGATCTACAAAAAAAAAAATTGGAAAATGTGCATTAGCTTACTTTACCTCATAAAAATGATTTATGAAAATGAACCTTAGACTGGTATAACTGATCAGAAGTAAGGTTATCACCTCTGTGAGTTTCATGCCTGGTTTGATCATTTTGGCAACTGCAGCAGCAGTGGGGGACATTATGGTCACCTGCTCTTCTGTAAGAATTGAAGCAGCTCCTGGAGTGGCAAATGAAAAACTTGTATACATTTTATATCAAAAACCACTAGTCAAAGTTGCAGAAATAAACATAAAAAAACAGTAAAAAGCAAA
(1)
OTHER sa37088 PAGES
ZMP:sa37088 (1)
GENOTYPES No data available

CITATIONS  (1)