ZFIN ID: ZDB-ALT-160601-9069
Genomic Feature: sa43529
Synonyms:
Affected Genomic Regions: gpatch2 (1)
Type: Point Mutation
Protocol: adult males treated with ENU
Lab Of Origin: Stemple Lab
Location: Chr 20: 46843393 (GRCz11) (1) Details
Sequence:
Current Sources: European Zebrafish Resource Center (EZRC)    (order this)
Zebrafish International Resource Center (ZIRC)    (order this)
MUTATION DETAILS
DNA/cDNA Change: G>A (1)
Transcript Consequence: Missense, Splice Site (1)
FLANKING SEQUENCE (GENOMIC)
AGAGCATCATCAAGGGCGTTTTACGTTATACTTAACGTGGTTCAAGCGATGGATCTGCGATAGAGAAACTATCTGGTTTTGGGAAACACTTGTCACGTTCATCGTTCTTCAGCGCCGAGTTACGTCGTTGTTTGGGAAGCACATCCCAGGGCGGTGTCACCAGCAGTAAATACACGGAGCACTTATAAACAATGTAATTTTTAAGGAAAATAACTATGATAAATAAAGTTATAATAATACCATAATGATAAATAGTAAAAAATGACCTTTTCAATTAAAAAGTTTAAAGTTTTATTACATAGATGGACTGTTTTCCATTACATTCCACTAGGGTTTTGGTCATGTTGGGCAGAAACACATGAACAAAGGAAAATTAAGACGCTTAAAAAAAGATTTAAGACCTACAAAACATTATTTCAGTAAATTTAAGACTTTTTAAAGGTTAAAGTTCTGTATTTGGAATTTAAAACATTTCAAGACTTTTTAAGACCCCACAGTTA
C/T
CTGAAGATGATTGTGCTCCTACAGGCGCAGCTTTCCGTCGTCTTTTTATATCTCCAGTACACAAAGAGCCAAGATGACCACTTGTTTGCCTGCAGAGAAAGAGTGGAATTTAAGATGGGTAATGCTTTAGTAAAGTGCCCAAAATAAGCACACTCGCATACATACACACAAATAAATAAATAAGCTTTCCATCGATGTATATTTAGTCAGGATAGGACAATAGCTGTTCCCATCCAAAAATGTGAATTAACTTTATGCGCAAAACTGAATTATCGCATAAGACGTGCAAACTAAGCAGAGCTTTCATCCAAGGAGTCAAAGAGAACAAAATTGTCACTTCCTGGTTATCTGGCGATTTTCATTTTTAAATCAAAATCGATCGAAATTTATGCTCAATTTAGATTATCGAATCAAAAAATGGAATCGTGGATGCTGCCACGCCCCCATGTCACGTCAGCTTGGCTTGCCAAGCGGAAAAAAAACACACTTGTTGAAGTGCT
(1)
OTHER sa43529 PAGES
ZMP:sa43529 (1)
GENOTYPES No data available

CITATIONS  (1)