ZFIN ID: ZDB-ALT-130411-5288
Genomic Feature: sa9688
Synonyms:
Affected Genomic Regions: si:ch211-269e2.1 (1)
Type: Point Mutation
Protocol: adult males treated with ENU
Lab Of Origin: Stemple Lab
Location: Chr 9: 34451179 (GRCz11) (1) Details
Sequence:
Current Sources: European Zebrafish Resource Center (EZRC)    (order this)
Zebrafish International Resource Center (ZIRC)    (order this)
MUTATION DETAILS
DNA/cDNA Change: C>T (1)
Transcript Consequence: Splice Site (1)
FLANKING SEQUENCE (GENOMIC)
TTATAAACAGAACCAATTGAATGCCTAACTCTAACCCTAACTACCTCTGGAAATGGTGGAAAATGGATAAGCTAAAAACAATTTATACCCCAGAAACCTGTGATGGGATTGACAAAATGCAAACAGGAATTAGAAATTAATTAGGCCTTCATACCCCAGCTATTCCCATTCTTGTATTTGCTTCCACATAATGAGCACTATTACTTGTTCCTAGTGTGATACCTATGTTTATTTTTTAGGTGATAAGCACTAAAGAGAAAAAATTACAAACTGATGACTGCGCCAAACTCACTGAACACTTCATTAAAGCGCTACCTGGGCTGTTATCCAAGGTAAAATTAACAATTGCATTGCAGTACCATGTCTGATTGTCAATGAATTGACCACAGTTGATTAAAGTATGTCTAATCCTCTAGTACTCAGAGGATGCTGAAAAACTGACCTCCTTTCTAAGAATACCTCGGTATTTCCAAATGGACACCTGTGATCCTGAAAACTCA
C/T
AGGTGAGTGAGTGTTATTGTTTCATCTAATGCTATGATGCACTAAATATAGCAGAAAAATCCCATTTAGTAAAAAAATCCTATATATTATAATATTGCAGAATATTATGACAATTTAAAATTAACTTTTATTTTAAAATATTTTAAATGTAAACTATTCCTTAAAAAAACAATAATAATACGCTAGTGCTCAGTTTCATGTGATTCTTCAGAAATCATTGTAATAGGATGATTTGTTGCTTAAGACAAAAATCTTATTAAACATAACTTCATCAATAGGACGTTCAAAGTGAAGTTTCACAAACTAATTTCAAGAGGAGCATGTGAAATGATTGAGCACGACTGGCTGCTCAACTGTAATCAGTAATAATCCAATCAGAGTGATTCAAGCTTACTGTAAATAGATCGTTTCTCTCTACTGCTCTATCTTCGTTTTGAAAGAATACCCCCTTCCACCCCATCTCCTCCTATTCCACCCTTTTTTAAGGGAGAGCTCTCGAG
(1)
OTHER sa9688 PAGES
ZMP:sa9688 (1)
GENOTYPES No data available

CITATIONS  (1)