ZFIN ID: ZDB-ALT-130411-2767
Genomic Feature: sa13110
Synonyms:
Affected Genomic Regions: frem1a (1)
Type: Point Mutation
Protocol: adult males treated with ENU
Lab Of Origin: Stemple Lab
Location: Chr 7: 69696159 (GRCz11) (1) Details
Sequence:
Current Sources: European Zebrafish Resource Center (EZRC)    (order this)
Zebrafish International Resource Center (ZIRC)    (order this)
MUTATION DETAILS
DNA/cDNA Change: A>G (1)
Transcript Consequence: Splice Site (1)
FLANKING SEQUENCE (GENOMIC)
AACGTGGGAATCAGTATTGGTCAGTCGGTTTTGTTACCCTGCTAAAATCAACCCAGACTCATTGCTGATATGCCCCCAGATTTACATTTCTGGGGACAGCGAAATGCGAAACTGGACGTACATCTCTCACATGTCCTCTTCTTTCGTAAATTCACCAGAGGGCGCAATATAACCTTCAGCTGACCAGGCTAGCTTGTTGTCGACTGACTGACTGACTGACCCACCCCGTCCCTAAACCCAACCGATAGTGTTTTTAAATACACTCTAGTAAAAGTAAAGCCGTCACCTTGTGATTTCGCCATGTTTTCAGCCTGTTGTTTATTTATTTATTTATTTGTTCTTTGTTTTACCTGATTTCCGGAACCATTCTCTGCCATACTCAAACCCCGTTGTCGCGGTCAACTCCATTTCAGAATGCTGTATAATATATGTATACAGTTTTGTATATTGATATTGATGTATATTGAATCCTGATATCCTAATGATGCTGTTCCTCGTTC
A/G
GCCTCGTTCACCTACAGGGATGTGTTGGATGGACACATTAACTATGTCCAGTCCAGACACCAGAGGATGGAGCCCACCACTGACCAGCTCATGCTGCAGGTGTCTGATGGGAAACAGCAGTCATCTCCAGTCCCGCTTTACATCATCATCAGTCCAACTAATGACGAGATTCCAGACTTCCAGACTCAAAACATCACGGTGGGTCACAGGGACATTCGGTAACTCTCAGCTAACTGAGAATATTATTGCCTAAAGAGATGTGGTGGTGCAAAAAATAACCGGGTGGGCAAAAAAAAAAGAGTGGGATGAAAAATATTTTTTGTACGTTTTTGCATTCTTAAGTGTTTGCATTCCCCTGAGAAACGTTGCTTTCGCTTACCCTTTAAAGGTCCAGTCAAATTAAAATAACATTTTTTAGATGTTAGAATCAGTATGTTAGTCTGTGTAAAACAATGACAAAATATGCGTTTAGAAAATATAACACTGATATTAACATGTAG
(1)
OTHER sa13110 PAGES
ZMP:sa13110 (1)
GENOTYPES No data available

CITATIONS  (1)