OBO ID: CHEBI:37922
Term Name: arbekacin Search Ontology:
Synonyms:
  • (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyloxy)-4-(2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-alpha-D-erythro-hexopyranosyloxy)-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
  • ABK
  • arbekacin
Definition: A kanamycin that is kanamycin B bearing an N-(2S)-4-amino-2-hydroxybutyryl group on the aminocyclitol ring.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available