ZFIN ID: ZDB-FISH-200806-4
Fish name: nkuasrfp1aTg; ubs4Tg; zf169Tg
Genotype: nkuasrfp1aTg; ubs4Tg; zf169Tg
Targeting Reagent: none
HUMAN DISEASE MODELED by nkuasrfp1aTg; ubs4Tg; zf169Tg
No data available
GENE EXPRESSION
Gene expression in nkuasrfp1aTg; ubs4Tg; zf169Tg
RNA expression No data available
Protein expression No data available
PHENOTYPE
Phenotype in nkuasrfp1aTg; ubs4Tg; zf169Tg
No data available

CITATIONS  (1)