ZFIN ID: ZDB-FISH-190819-10
Fish name: c264Tg; gl24Tg; i114Tg + MO1-zbtb11
Genotype: c264Tg; gl24Tg; i114Tg
Targeting Reagent: MO1-zbtb11
HUMAN DISEASE MODELED by c264Tg; gl24Tg; i114Tg + MO1-zbtb11
No data available
GENE EXPRESSION
Gene expression in c264Tg; gl24Tg; i114Tg + MO1-zbtb11
RNA expression No data available
Protein expression No data available
Reporter gene expression No data available
PHENOTYPE
Phenotype in c264Tg; gl24Tg; i114Tg + MO1-zbtb11
No data available

CITATIONS  (1)