Fish: Xue et al., 2019
Fish Name
cz3331Tg
cz3331Tg + MO1-smchd1
itgb2ioz105/ioz105
pd97Tg
pd97Tg + MO3-ccn2a
pku6Tg ; ioz1Tg
pku6Tg ; ioz1Tg + MO1-itgb2
pku6Tg ; ioz1Tg + MO1-smchd1
pku6Tg ; ioz1Tg + MO3-ccn2a
pku6Tg ; la2Tg
pku6Tg ; la2Tg + MO3-smchd1
TU
TU + MO1-itgb2
TU + MO1-smchd1
TU + MO3-ccn2a
TU + MO3-smchd1