OBO ID: CHEBI:90399
Term Name: primuline Search Ontology:
Synonyms:
  • C.I. 49000
  • C.I. Direct Yellow 59, monosodium salt
  • direct yellow 59
  • NSC 143368
  • NSC143368
  • Sodium 2'-(4-aminophenyl)-6-methyl(2,6'-bibenzothiazole)-7-sulphonate
  • sodium 2'-(4-aminophenyl)-6-methyl[2,6'-bi-1,3-benzothiazole]-7-sulfonate
Definition: An organic sodium salt having 2'-(4-aminophenyl)-6-methyl[2,6'-bi-1,3-benzothiazole]-7-sulfonate as the counterion.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available