OBO ID: CHEBI:57392
Term Name: propionyl-CoA(4-) Search Ontology:
Synonyms:
  • 3'-phosphonatoadenosine 5'-(3-{(3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4-[(3-oxo-3-{[2-(propanoylsulfanyl)ethyl]amino}propyl)amino]butyl} diphosphate)
  • propanoyl-CoA
  • propanoyl-CoA tetraanion
  • propanoyl-Coenzyme A(4-)
Definition: Tetranion of propionyl-CoA arising from deprotonation of phosphate and diphosphate functions.
References:
  • MetaCyc:PROPIONYL-COA
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available