OBO ID: CHEBI:133672
Term Name: 1-(1Z-hexadecenyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-(hexadecanoyloxy)-3-{[(1Z)-hexadec-1-en-1-yl]oxy}propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoyl-GPC
 • 1-(1-enyl-palmitoyl)-2-palmitoyl-GPC (P-16:0/16:0)
 • 1-(1-Enyl-palmitoyl)-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-(1Z-hexadecenyl)-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPC(P-16:0/16:0)
 • PC(P-16:0/16:0)
Definition: A 1-(Z)-alk-1-enyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the alk-1-enyl and acyl groups are specified as (1Z)-hexadecenyl and hexadecanoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB11206
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01030025
 • PMID:24023812
 • Reaxys:9539225
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available