ZFIN ID: ZDB-FISH-150901-23660
Fish name: kca4Tg + MO1-grem2b
Genotype: kca4Tg
Targeting Reagent: MO1-grem2b
HUMAN DISEASE MODELED by kca4Tg + MO1-grem2b
No data available
GENE EXPRESSION
Gene expression in kca4Tg + MO1-grem2b
Protein expression No data available
Reporter gene expression No data available
PHENOTYPE
Phenotype in kca4Tg + MO1-grem2b
No data available

CITATIONS  (2)