Orthology established by Postlethwait, 2006 (5 genes)

Orthology for msx1a ( Chr: 14 )
Orthology for msx2a ( Chr: 14 )
Orthology for msx2b ( Chr: 21 )
Orthology for msx3 ( Chr: 13 )