Orthology established by Nishio et al., 2008 (8 genes)

Orthology for adipor1a ( Chr: 11 )
Orthology for adipor1b ( Chr: 8 )
Orthology for adipor2 ( Chr: 4 )
Orthology for cyb5r1 ( Chr: 11 )
Orthology for kdm5ba ( Chr: 11 )
Orthology for klhl12 ( Chr: 8 )
Orthology for rabif ( Chr: 11 )