Orthology established by Takayama et al., 2008 (4 genes)

Orthology for ncoa1 ( Chr: 20 )
Orthology for ncoa2 ( Chr: 24 )
Orthology for ncoa3 ( Chr: 11 )
Orthology for thraa ( Chr: 3 )