Pini et al., 2005 - Prostaglandin E Synthases in Zebrafish. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.   25(2):315-320 Full text @ Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.
8 Genes / Markers
Marker Type Symbol Name
Gene ptges prostaglandin E synthase
Gene ptges3a prostaglandin E synthase 3a (cytosolic)
Gene ptgs1 prostaglandin-endoperoxide synthase 1
Gene ptgs2a prostaglandin-endoperoxide synthase 2a
SSLP z3193 Z3193
SSLP z4246 Z4246
SSLP z5141 Z5141
SSLP z6142 Z6142