OBO ID: CHEBI:86184
Term Name: 1-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoyl]-2-[(9Z,12Z)-octadecadienoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-{[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxy}-2-{[(9Z,12)-octadeca-9,12-dienoyl]oxy}propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-Arachidonoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPCho(20:4n6/18:2n6)
 • GPCho(20:4w6/18:2w6)
 • PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
 • PC(20:4n6/18:2n6)
 • PC(20:4w6/18:2w6)
 • Phosphatidylcholine(20:4n6/18:2n6)
 • Phosphatidylcholine(20:4w6/18:2w6)
Definition: A phosphatidylcholine 38:6 in which the acyl groups specified at positions 1 and 2 are (5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoyl and (9Z,12Z)-octadecadienoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0008434
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01011909
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available