OBO ID: CHEBI:86137
Term Name: 1-hexadecanoyl-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-(hexadecanoyloxy)-2-{[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoyl]oxy}propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-hexadecanoyl-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-palmitoyl-2-eicosapentaenoyl-GPC
 • 1-palmitoyl-2-eicosapentaenoyl-GPC (16:0/20:5)
 • 1-Palmitoyl-2-eicosapentaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPC(16:0/20:5)
 • GPCho(16:0/20:5)
 • GPCho(16:0/20:5n3)
 • GPCho(16:0/20:5w3)
 • PC(16:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
 • PC(16:0/20:5)
 • PC(16:0/20:5n3)
 • PC(16:0/20:5w3)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:5)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:5n3)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:5w3)
Definition: A phosphatidylcholine 36:5 in which the acyl groups specified at positions 1 and 2 are hexadecanoyl and (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-eicosapentaenoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0007984
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01010633
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available