OBO ID: CHEBI:84846
Term Name: 1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-{[(2-aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
 • 1,2-di-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
 • GPEtn(18:2/18:2)
 • GPEtn(18:2n6/18:2n6)
 • GPEtn(18:2w6/18:2w6)
 • PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
 • PE(18:2/18:2)
 • Phophatidylethanolamine(18:2/18:2)
 • Phophatidylethanolamine(18:2n6/18:2n6)
 • Phophatidylethanolamine(18:2w6/18:2w6)
Definition: A 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine in which the acyl substituent both at positions 1 and 2 is specified as (9Z,12Z)-octadecadienoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0009093
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP02010111
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available