OBO ID: CHEBI:84796
Term Name: 1-hexadecanoyl-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyloxy]-3-(hexadecanoyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • (2R)-2-{[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyl]oxy}-3-(hexadecanoyloxy)propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-Palmitoyl-2-docosapentaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPCho(16:0/22:5)
 • GPCho(16:0/22:5n3)
 • GPCho(16:0/22:5w3)
 • PC(16:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
 • PC(16:0/22:5)
 • PC(16:0/22:5n3)
 • PC(16:0/22:5w3)
 • Phosphatidylcholine(16:0/22:5n3)
 • Phosphatidylcholine(16:0/22:5w3)
Definition: A phosphatidylcholine 38:5 in which the acyl groups at positions 1 and 2 are hexadecanoyl and (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0007990
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01010647
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available