OBO ID: CHEBI:84574
Term Name: 1-palmitoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-(hexadecanoyloxy)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • 1-hexadecanoyl-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPCho(16:0/20:2)
 • GPCho(16:0/20:2n6)
 • GPCho(16:0/20:2w6)
 • PC(16:0/20:2(11Z,14Z))
 • PC(16:0/20:2)
 • PC(16:0/20:2n6)
 • PC(16:0/20:2w6)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:2)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:2n6)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:2w6)
Definition: A 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the acyl groups specified at positions 1 and 2 are palmitoyl and (11Z,14Z)-eicosadienoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0007979
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01011469
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available