OBO ID: CHEBI:84557
Term Name: 1-(1Z-hexadecenyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2-{[(2R)-3-[(1Z)-hexadec-1-en-1-yloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium
 • (2R)-3-[(1Z)-hexadec-1-en-1-yloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • 1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC
 • 1-(1-enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-GPC (P-16:0/18:2)
 • 1-(1-Enyl-palmitoyl)-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-(1Z-hexadecenyl)-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-[(1Z)-hexadecenyl]-2-[(9Z,12Z)-octadecadienoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPC(P-16:0/18:2(9Z,12Z))
 • GPC(P-16:0/18:2)
 • GPCho(16:0/18:2)
 • PC(16:0/18:2)
 • PC(P-16:0/18:2(9Z,12Z))
 • PC(P-16:0/18:2)
 • Phosphatidylcholine(16:0/18:2)
 • phosphatidylcholine(P-16:0/18:2(9Z,12Z))
 • phosphatidylcholine(P-16:0/18:2)
Definition: A 1-(Z)-alk-1-enyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the alk-1-enyl and acyl groups are specified as (1Z)-hexadecenyl and (9Z,12Z)-octadecadienoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0011211
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01030008
 • PMID:24023812
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available