OBO ID: CHEBI:84549
Term Name: 1-palmitoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine Search Ontology:
Synonyms:
 • (19R)-25-amino-22-hydroxy-22-oxido-16-oxo-17,21,23-trioxa-22lambda(5)-phosphapentacosan-19-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
 • 1-hexadecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
 • 1-Palmitoyl-2-adrenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
 • GPEtn(16:0/22:4)
 • GPEtn(16:0/22:4n6)
 • GPEtn(16:0/22:4w6)
 • PE(16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
 • PE(16:0/22:4)
 • PE(16:0/22:4n6)
 • PE(16:0/22:4w6)
 • Phophatidylethanolamine(16:0/22:4n6)
 • Phophatidylethanolamine(16:0/22:4w6)
Definition: A 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine in which the acyl groups specified at position 1 and 2 are palmitoyl and (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosatetraenoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0008943
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP02010116
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available