OBO ID: CHEBI:84398
Term Name: tetralinoleoyl cardiolipin Search Ontology:
Synonyms:
  • (6Z,9Z,21R,33R,44Z,47Z)-24,27,30-trihydroxy-24,30-dioxido-18,36-dioxo-19,23,25,29,31,35-hexaoxa-24lambda(5),30lambda(5)-diphosphatripentaconta-6,9,44,47-tetraene-21,33-diyl (9Z,12Z,9'Z,12'Z)bis-octadeca-9,12-dienoate
  • 1',3'-bis-[1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho]-glycerol
  • 1'-[1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-3'-[1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol
  • 1,1',2,2'-tetra-(9Z,12Z)-octadecadienoyl cardiolipin
  • CL(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Definition: A cardiolipin in which all four phosphatidyl acyl groups are specified as linoleoyl.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available