OBO ID: CHEBI:83055
Term Name: 1-[(11Z,14Z)]-icosadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-hydroxy-3-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • 1-[(11Z,14Z)]-eicosadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-dihomo-linoleoyl-GPC
 • 1-dihomo-linoleoyl-GPC (20:2)
 • 1-eicosadienoylglycerophosphocholine
 • GPC(20:2)
 • GPC(20:2/0:0)
 • LPC(20:2)
 • LPC(20:2/0:0)
 • LPC(20:2n6/0:0)
 • LPC(20:2w6/0:0)
 • LyPC(20:2)
 • LyPC(20:2/0:0)
 • LyPC(20:2n6/0:0)
 • LyPC(20:2w6/0:0)
 • LysoPC(20:2(11Z,14Z))
 • LysoPC(20:2/0:0)
 • LysoPC(20:2n6/0:0)
 • LysoPC(20:2w6/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(20:2)
 • Lysophosphatidylcholine(20:2/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(20:2n6/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(20:2w6/0:0)
Definition: A lysophosphatidylcholine 20:2 in which the acyl group is specified as (11Z,14Z)-icosadienoyl and is located at position 1.
References:
 • HMDB:HMDB0010392
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01050132
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available