OBO ID: CHEBI:7977
Term Name: pentamidine isethionate Search Ontology:
Synonyms:
  • 4,4'-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
  • 4,4'-(Pentane-1,5-diylbis(oxy))dibenzimidamide bis(2-hydroxyethanesulfonate)
  • 4,4'-[pentane-1,5-diylbis(oxy)]dibenzenecarboximidamide bis(2-hydroxyethylsulfonate)
  • 4,4'-Diamidino-alpha,omega-diphenoxypentane isethionate
  • 4,4'-Diamidinodiphenoxypentane di(beta-hydroxyethanesulfonate)
  • [pentane-1,5-diylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis(aminomethaniminium) bis(2-hydroxyethanesulfonate)
  • p,p'-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(beta-hydroxyethanesulfonate)
  • Pentamidine diisethionate
Definition: An organosulfonate salt obtained by reaction of pentamidine with two equivalents of 2-hydroxyethylsulfonic acid.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available