OBO ID: CHEBI:77127
Term Name: 1,2-dilinoleoyl-sn-glycerol Search Ontology:
Synonyms:
 • (2S)-3-hydroxypropane-1,2-diyl (9Z,12Z,9'Z,12'Z)bis-octadeca-9,12-dienoate
 • (S)-glyceryl 1,2-dilinoleate
 • 1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
 • DAG 18:2(omega-6)/18:2(omega-6)/0:0
 • DAG(18:2/18:2)
 • DAG(18:2n6/18:2n6)
 • DAG(18:2omega6/18:2omega6)
 • DAG(36:4)
 • DG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/0:0)
 • DG(18:2/18:2)
 • DG(18:2/18:2/0:0)
 • DG(18:2n6/18:2n6)
 • DG(18:2omega6/18:2omega6)
 • DG(36:4)
 • Diacylglycerol(18:2/18:2)
 • Diacylglycerol(18:2n6/18:2n6)
 • Diacylglycerol(18:2omega6/18:2omega6)
 • Diacylglycerol(36:4)
Definition: A 1,2-diacyl-sn-glycerol in which both acyl groups are specified as linoleoyl.
References:
 • CAS:24529-89-3
 • HMDB:HMDB0007248
 • LIPID_MAPS_instance:LMGL02010063
 • Reaxys:5319744
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available