Community Action Needed: Please respond to the NIH RFI
OBO ID: CHEBI:73003
Term Name: 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-(hexadecanoyloxy)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • (2R)-3-(hexadecanoyloxy)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-icosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-O-hexadecanoyl-2-O-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-GPC
 • 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-GPC (16:0/20:4)
 • 1-Palmitoyl-2-arachidonyl-gpc
 • 1-Palmitoyl-2-arachidonyl-phosphatidylcholine
 • GPC(16:0/20:4)
 • GPCho(16:0/20:4)
 • GPCho(16:0/20:4omega6)
 • GPCho(16:0/5Z,8Z,11Z,14Z-20:4)
 • GPCho(36:4)
 • Lecithin
 • PAPC
 • PC(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
 • PC(16:0/20:4)
 • PC(16:0/20:4omega6)
 • PC(36:4)
 • PC[16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)]
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:4)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:4omega6)
 • Phosphatidylcholine(16:0/20:4w6)
 • Phosphatidylcholine(36:4)
Definition: A phosphatidylcholine 36:4 in which the 1- and 2-acyl groups are specified as hexadecanoyl (palmitoyl) and 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl (arachidonoyl) respectively.
References:
 • Beilstein:7738062
 • CAS:6931-56-2
 • HMDB:HMDB0007982
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01010007
 • PMID:15913955
 • Reaxys:7738602
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available