OBO ID: CHEBI:149705
Term Name: benzoyl-AMP(1-) Search Ontology:
Synonyms:
  • 5'-adenylic acid benzoyl ester(1-)
  • 5'-benzoylphosphoadenosine(1-)
  • 5'-O-[(benzoyloxy)phosphinato]adenosine
  • benzoyl-AMP
  • Bz-AMP(1-)
Definition: An organophosphate oxoanion obtained by deprotonation of the phosphate OH group of benzoyl-AMP; major species at pH 7.3.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available