Fish: Ma et al., 2012
Fish Name
WT
WT + MO1-cdca7a
WT + MO1-mcm2
WT + MO3-foxn1
zf411Tg
zf411Tg + MO3-foxn1