Fish: Li et al., 2000
Fish Name
stilda15/da15
stilda15/+
WT