OBO ID: CHEBI:86344
Term Name: 1-pentadecanoyl-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-{[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl]oxy}-3-(pentadecanoyloxy)propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-Pentadecanoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPCho(15:0/20:4n6)
 • GPCho(15:0/20:4w6)
 • PC(15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
 • PC(15:0/20:4n6)
 • PC(15:0/20:4w6)
 • Phosphatidylcholine(15:0/20:4n6)
 • Phosphatidylcholine(15:0/20:4w6)
Definition: A 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the acyl groups at positions 1 and 2 are pentadecanoyl and (5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0007949
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01011424
 • PMID:25502724
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available