OBO ID: CHEBI:86220
Term Name: 1-eicosanoyl-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-{[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyl]oxy}-3-(icosanoyloxy)propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
 • 1-Arachidonyl-2-docosapentaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
 • GPCho(20:0/22:5n3)
 • GPCho(20:0/22:5w3)
 • PC(20:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
 • PC(20:0/22:5n3)
 • PC(20:0/22:5w3)
 • Phosphatidylcholine(20:0/22:5n3)
 • Phosphatidylcholine(20:0/22:5w3)
Definition: A phosphatidylcholine 42:5 in which the acyl groups specified at positions 1 and 2 are eicosanoyl and (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl respectively.
References:
 • HMDB:HMDB0008287
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP01011027
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available