OBO ID: CHEBI:86205
Term Name: 1-[(9Z)-octadecenoyl]-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
  • (2R)-2-{[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyl]oxy}-3-{[(9Z)-octadec-9-enoyl]oxy}propyl 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
  • 1-Oleoyl-2-docosapentaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
  • GPCho(18:1n9/22:5n3)
  • GPCho(18:1w9/22:5w3)
  • PC(18:1n9/22:5n3)
  • PC(18:1w9/22:5w3)
  • Phosphatidylcholine(18:1n9/22:5n3)
  • Phosphatidylcholine(18:1w9/22:5w3)
Definition: A phosphatidylcholine 40:6 in which the acyl groups specified at positions 1 and 2 are (9Z)-octadecenoyl and (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl respectively.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available