OBO ID: CHEBI:86040
Term Name: 3-hydroxyoctanoyl-CoA(4-) Search Ontology:
Synonyms:
  • 3-hydroxycapryloyl-CoA(4-)
  • 3-hydroxycapryloyl-coenzyme A(4-)
  • 3-hydroxyoctanoyl-CoA
  • 3-hydroxyoctanoyl-coenzyme A(4-)
Definition: A 3-hydroxy fatty acyl-CoA(4-) arising from deprotonation of the phosphate and diphosphate OH groups of 3-hydroxyoctanoyl-CoA; major species at pH 7.3.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available