OBO ID: CHEBI:73792
Term Name: 1-arachidonoyl-sn-glycerol 3-phosphate Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-2-hydroxy-3-(phosphonooxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
 • 1-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoyl-sn-glycero-3-phosphate
 • 1-(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosatetraenoyl-sn-glycero-3-phosphate
 • 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate
 • 1-arachidonoyl LPA
 • 1-arachidonoyl lysophosphatidic acid
 • LPA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)
 • lysophosphatidic acid (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)
 • PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0)
 • PA(20:4/0:0)
Definition: A 1-acyl-sn-glycerol 3-phosphate in which the 1-O-acyl group is specified as arachidonoyl.
References:
 • LIPID_MAPS_instance:LMGP10050013
 • Reaxys:19466851
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available