Phenotype Figure Summary
Marker: nop10
Conditions: Standard or Control
Publication Data   Fish Anatomy
Pereboom et al., 2011 Fig. 1 nop10hi2578Tg/hi2578Tg
Fig. 5 nop10hi2578Tg/hi2578Tg
text only nop10hi2578Tg/hi2578Tg
Phenotype Annotation (1994-2006) Fig. for (hi2578) multiple images nop10hi2578Tg
Amsterdam et al., 2004 text only nop10hi2578Tg/hi2578Tg